Právní údaje Ochrana údajů
 

Privacy Policy


 

Podmínky ochrany osobních údajů
Zodpovědná osoba pro potřeby zákonů na ochranu osobních údajů a provozovatel těchto internetových stránek („provozovatel“) je:
Kateřina Janik
Kamenné Zboží 193
28802, Česká republika
kate@janik.cc

Kontakt
Když kontaktujete provozovatele (prostřednictvím e-mailu nebo SMS), budou informace, které mu tímto poskytnete (včetně e-mailové adresy či telefonního čísla, z nichž svou komunikaci odešlete) uloženy, abychom mohli reagovat na jakoukoli otázku či připomínku, kterou nám zašlete, nebo na vaše případné otázky či připomínky v budoucnu.

SSL šifrování
Abychom zajistili bezpečnost našich stránek, používáme metodu SSL šifrování v rámci HTTPS.

Google AdSense:

Tyto stránky využívají Google AdSense, služby Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, která poskytuje a začleňuje reklamu.

Naše internetové stránky v rámci Google Marketing Services (AdSense) zobrazují personalizovanou reklamu třetích stran (nebo reklamních sítí).
Google prostřednictvím našich stránek při zobrazování reklam umisťuje cookies. Google tyto cookies ukládá (na počítači uživatele), aby mohl analyzovat využití našich stránek.

Třetí strany (a Google) cookies používají, aby nabízeli reklamy v návaznosti na uživatelovo dřívější využití našich a dalších webových stránek.


Personalizované reklamu Google můžete zrušit kliknutím  zde.

Zde se můžete odhlásit z používání souborů cookie dodavatelem třetí strany pro personalizovanou reklamu.

Google má certifikaci Privacy Shield Agreement a zavazuje se dodržovat evropské standardy ochrany osobních údajů. (Více informací na tomto odkazu LINK). Uživatelé si také mohou uzpůsobit nastavení prohlížeče a znemožnit tak ukládání cookies na svém počítači.

Využíváním našich internetových stránek uživatel souhlasí se sběrem a využitím osobních údajů ze strany Google a jeho partnerů tímto způsobem a v tomto rozsahu.

Právní podklad našeho oprávněného zájmu tvoří bod (f) odstavce 1 článku 6 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů / GDPR (analýza, optimalizace a ekonomický provoz naší online nabídky).


Log soubory

Když vstoupíte na naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky pošle protokolové soubory našemu serveru. Ty jsou dočasně uloženy do tzv. log souboru. Ukládají se následující údaje:

• Datum a čas vašeho přístupu
• Operační systém a prohlížeč návštěvníka (klienta)
• K jakému URL byl proveden přístup
• IP adresa návštěvníka (klienta)
• URL, z níž jste na naše webové stránky přišli

Tyto informace zpracováváme za následujícími účely:

• Zajištění, že naše webové stránky fungují tak, jak mají,
• Zajištění, že na naše webové stránky můžete pohodlně vstoupit,
• Hodnocení bezpečnosti a stability systému,
• Další administrativní účely.

Zákon, který zpracovávání těchto údajů opravňuje, je článek 6 (1) GDPR. Náš legitimní zájem vychází z výše uvedených účelů. Za žádných okolností tyto informace nevyužíváme k tomu, abychom je propojovali s vaší osobou nebo o vaší osobě činili jakékoli závěry.

Vymazání / zablokování údajů

Řídíme se principem minimalizace údajů a šetrného využívání údajů. Proto vaše osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak je nutné k dosažení účelů uvedených v těchto Pravidlech a/nebo jak ukládají právní požadavky. Po zaniknutí příslušného účelu nebo vypršení zákonných lhůt budou odpovídající údaje (v souladu se zákonnými ustanoveními) zablokovány nebo smazány.

Vaše právo na přístup k údajům, na opravu, výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku
Máte právo od nás získat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme. Stejně tak máte právo na opravu, omezení zpracování či výmaz vašich osobních údajů (pokud tomu nebrání zákonná povinnost ohledně uchovávání určitých údajů).

Abychom mohli omezit/zablokovat zpracování údajů, musí být tyto údaje uchovány v uzamčeném souboru. Pokud tomu nebrání žádná zákonná povinnost archivovat, můžete také požádat o výmaz údajů. Pokud žádná taková povinnost neexistuje, na požádání omezíme zpracovávání vašich údajů. Svůj souhlas můžete do budoucna měnit nebo odvolat tak, že nás o tom informujete.

Změny v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tato pravidla ochrany osobních údajů příležitostně měnit, abychom zajistili, že splňují aktuální zákonné požadavky nebo abychom začlenili změny v poskytovaných službách, například když zavedeme nové služby. Vaše další návštěva těchto stránek, která proběhne po takové změně, už proběhne v souladu s novými pravidly ochrany osobních údajů.